Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації

1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.

2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Коментар:

1. Згідно ч. 1 коментованої статті замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної в кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. Такі зміни вносяться замовником в односторонньому порядку і підрядник не може відмовитися від виконання додаткових робіт, відповідно до таких змін. Проте, щодо таких змін існують обмеження, а саме за вартістю такі додаткові роботи не перевищують десяти відсотків визначеної в кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.

2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт і не відповідають вимогам, встановленим ч. 1 цієї статті, допускаються тільки за згодою підрядника. Крім того, на відміну від ч. 1 даної статті в цьому випадку підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.