Стаття 883. Відповідальність підрядника

1. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

3. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.

Коментар:

1. Положення ч. 1 коментованої статті встановлюють правило щодо відповідальності підрядника за порушення договору, якщо він не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. Відповідно до даної норми такими порушеннями вважаються недоліки збудованого об'єкта, прострочення передання його замовникові, інші порушення договору (недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників, тощо). Крім того, підрядник несе відповідальність за порушення будівельних норм та правил, які встановлені Держбудом України, будь-які відступи від технічної документації, які були допущені без погодження замовника.

2. Положенням ч. 2 коментованої статті встановлена диспозитивність визначення такого способу забезпечення виконання зобов'язань як неустойка, тобто сторони можуть домовитися про сплату неустойки (розмір, порядок оплати), закріпивши такі положення в договорі або керуючись нормами, встановленими законодавством. Незалежно від сплати неустойки підрядник також відшкодовує збитки в повному обсязі за порушення умов договору.

3. Частина 3 коментованої статті встановлює правило, згідно з яким суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну. Вказана норма є імперативною, а тому при виконанні встановлених нею умов, виконання сторонами закріплених нею положень є обов'язковим.