Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника

1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.

Підрядник має право відмовитися від виконання цього обов'язку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.

Коментар:

1. В ч. 1 коментованої статті закріплене положення, згідно з яким на підрядника договором будівельного підряду може бути покладено додаткове зобов'язання усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає. За загальним правилом, передбаченим нормами ЦК України таке зобов'язання на підрядника не покладається, в разі якщо ці недоліки допущені не з вини підрядника. Напевно, з боку законодавця норми вказаної частини спрямовані на полегшення для замовника механізму усунення недоліків результату робіт, за які підрядник згідно законодавства не відповідає, оскільки в противному разі замовник буде змушений звернутися до іншої особи, яка не була стороною договору. В зв'язку з цим норми коментованої частини надають можливість сторонам договору своєю угодою зобов'язати підрядника усувати недоліки, за які він не відповідає. Такий обов'язок підрядник повинен виконувати за плату. В разі проведення підрядником таких робіт розмір оплати встановлюється виходячи з проведених підрядником робіт і встановлюється у додатковій угоді до договору будівельного підряду або договору про надання послуг.

2. Ч. 2 коментованої статті встановлює право підрядника відмовитися від виконання обов'язку встановленого частиною 1 даної статті за певних підстав. Такими підставами виступають: 1) якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або 2) не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин (наприклад у підрядника відсутня ліцензія, необхідні технічні можливості).