Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

2. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Коментар:

Проектування об'єктів та пошукові роботи здійснюються з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних. Для виконання підрядником договірних зобов'язань, замовник зобов'язаний передати йому завдання на проектування і інші вихідні данні, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Під завданням розуміється необхідний обсяг робіт, який повинен бути виконаний підрядником, включаючи тривалість та якість таких робіт. Вихідні дані замовник зобов'язаний надати до початку виконання проектно-пошукових робіт. Відповідно до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2004, затверджених наказом Держбуду України 20.01.2004 N 8, до складу вихідних даних належать: архітектурно-планувальне завдання, технічні умови на приєднання до мереж і комунікацій щодо інженерного забезпечення об'єкта, дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання з показниками енергоефективності, наявні топографічні плани, наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території, та інші данні необхідні для складання проектно-кошторисної документації.

Замовник може доручити підготувати завдання на проектування самому підрядникові, після чого це завдання стане обов'язковим для контрагентів лише тоді, коли його затвердить замовник.