Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг

1. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом.

Коментар:

1. За загальним правилом передбачено припинення зобов'язання взаємною згодою сторін, але винятки з цього правила можуть бути встановлені договором або законом (наприклад, ст. 1008). Якщо сторони в договорі передбачили право сторін на односторонню відмову від виконання договору, то вони повинні погодити порядок та наслідки такої односторонньої відмови. Коментована стаття також встановлює винятки із загального правило про неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язань. Одностороння відмова від договору можлива у будь-який час - як до початку надання послуги, так і в процесі її надання до завершення відповідних дій. Винятки з цього правила можуть бути встановлені законом або договором. Крім того, таке право на законних підставах може належати будь-якій із сторін. Але положення Кодексу виявляють різний підхід до сторін при відшкодуванні збитків. За загальним правилом за невиконання зобов'язання боржник повинен компенсувати збитки кредитору. Тому, якщо виконавець скористається правом на односторонню відмову від виконання договору, то він повинен повністю відшкодувати замовнику понесені збитки. Коментована стаття дає можливість сторонам скористатися правом відступу від зазначених положень і передбачити у договорі інші правила.

2. Коли розірвання договору виступає як санкція за правопорушення (невиконання або неналежне виконання умов договору), то наслідком є застосування ст. 906 ЦК або інших спеціальних норм. Виконавець має нести відповідальність у розмірі, що не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Якщо сторони в договорі передбачили можливість одностороннього розірвання, але не погодили наслідки, єдиною умовою одностороннього розірвання договору за ініціативою замовника є відшкодування виконавцеві фактично понесених витрат.

3. Договір може бути розірваний за узгодженням сторін у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при його укладенні (див. ком. до ст. 652 ЦК).