Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

1. Зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

2. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про річ, як про свою власну.

Коментар:

Коментованою статтею встановлено обов'язок зберігача вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі, який не припиняться із закінченням строку зберігання, якщо сторонами не погоджено інше, і покладається на зберігача до моменту повернення речі поклажодавцеві.

Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі вважається виконаним належним чином у разі повернення поклажодавцеві речі у стані, в якому вона була прийнята на зберігання з урахуванням зміни її природних властивостей.

Наслідки порушення зберігачем передбаченого коментованою статтею обов'язку встановлені у статті 950 ЦК України.

Водночас, чинне законодавство не так часто передбачає, які саме заходи слід вживати зберігачеві для забезпечення схоронності речі, тому їх конкретизація в договорі зберігання є обов'язковою.

Закріплений коментованою статтею обов'язок є основним змістом зобов'язання по зберіганню речей, проте обсяг його не є однаковим для всіх зобов'язань зі зберігання і суттєво різниться для окремих договірних конструкцій спеціальних видів зберігання.