Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду

1. Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.

2. Із суми виторгу, одержаної від продажу речі, вираховуються плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. Залишок суми виторгу повертається поклажодавцеві.

Коментар:

Порядок продажу речі ломбардом залежить від характеру такої речі та суті відносин, в межах яких виникло зобов'язання ломбарду з забезпечення її схоронності.

У тому разі, якщо такою річчю є предмет застави, яким забезпечено зобов'язання поклажодавця перед ломбардом, то відчуження предмета застави має відбуватись відповідно з додержанням вимог Закону України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII шляхом реалізації з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором застави, та після виконання всіх умов, необхідних для реалізації предмета застави у такий спосіб.

У тому разі, якщо предметом вказаної застави були ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, то в першочерговому порядку запропонувати придбати їх необхідно Мінфіну та НБУ на умовах форвардного контракту.