Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком

1. До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення цього Кодексу про майновий найм (оренду).

Коментар:

Вказівка у коментованій статті про поширення на вказані у ній відносини положень ЦК України про договір оренди пояснюється суттєвим звуженням обсягу обов'язку банку по забезпеченню схоронності речі, поміщеної у сейф, а також свідчить про непоширення на такі відносини загальних положень про зберігання, передбачених параграфом 1 глави 66 ЦК України.

У передбаченій коментованою статтею договірній конструкції банк не зобов'язується забезпечити схоронність речі, що поміщена у сейф, проте повинен гарантувати належний стан (справність) такого сейфу, відсутність можливості доступу третіх осіб до нього, а також повинен надати інші гарантії відповідності сейфу його цільовому призначенню, однак для покладення таких зобов'язань на банк вони мають бути передбачені у відповідному договорі, оскільки законодавчо у достатньому обсязі вони не врегульовані.