Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного

1. У разі смерті повіреного його спадкоємці повинні повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві.

2. У разі ліквідації юридичної особи - повіреного ліквідатор повинен повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зберегти його речі, документи та передати довірителеві.

Коментар:

1. Смерть повіреного автоматично тягне за собою припинення договору доручення в усіх випадках (пункт 3 ч. 1 ст. 1008 ЦК). Ліквідація юридичної особи - повіреного, як випливає із змісту ч. 2 ст. 1010 ЦК, тягне за собою припинення договору доручення (див. пункт третій коментарю до ст. 1008 ЦК).

2. На спадкоємців померлого повіреного закон покладає обов'язок повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя. Слід підкреслити, що дані обов'язки виникають у спадкоємців повіреного в силу прямої вказівки закону, а не в порядку спадкового наступництва. Права та обов'язки за договором доручення є нерозривно пов'язаними з особами учасників договору і тому правонаступництво за ними не допускається. Згідно пункту 3 ч. 1 ст. 1008 ЦК смерть довірителя або повіреного є імперативною підставою для припинення договору.

Оскільки обов'язки спадкоємців повіреного, вказані у ч. 1 ст. 1010 ЦК, не є такими, що включаються до складу спадщини, вони жодним чином не впливають на розмір відповідальності спадкоємців і не зменшують вартість спадкового активу, в межах якого відбувається задоволення вимог кредиторів спадщини (ч. 1 ст. 1282 ЦК). Водночас, думаємо, що спадкоємці повіреного не позбавлені права вимагати від довірителя відшкодування фактичних витрат, понесених у зв'язку із вжиттям заходів щодо охорони, вчиненням інших фактичних дій щодо майна, яке належить до передачі довірителю.

3. Частина друга коментованої статті покладає на ліквідатора юридичної особи - повіреного обов'язок повідомити довірителя про припинення договору та вжити заходів, спрямованих на охорону майна довірителя, зберігання його речей, документів та забезпечення їх одержання довірителем.