Стаття 1031. Форма договору управління майном

1. Договір управління майном укладається в письмовій формі.

2. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

Коментар:

1. Важливе значення мають положення про форму договору управління майном. Правила щодо форми договору управління майном регулюються ст. 1031 ЦК, згідно з ч. 1 якої договір управління майном має укладатися в простій письмовій формі. Недодержання письмової форми договору управління рухомого майна не є підставою для визнання його недійсним, але позбавляє його учасників права підтверджувати факт, наприклад, управління рухомим майном. У разі виникнення спору підтвердженням укладення такого договору можуть виступати письмові та інші докази (листування тощо, показання свідків).

2. Частина 2 статті 1031 ЦК перебачає особливості форми договору управління нерухомим майном, що в цілому притаманно для угод з обігу нерухомого майна. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. У випадку порушення вимоги про нотаріальне посвідчення і державну реєстрацію договір управління визнається недійсним.