Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність

1. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.

2. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Коментар:

1. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі та підлягає взяттю на облік в органах податкової служби в Україні1. При взятті на облік договору про спільну діяльність її учасникам надається реєстраційний (обліковий) номер платників податків з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України2. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість присвоюється стороні, відповідальній за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність3.

____________

1 абз. 1 п. 4.12 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80.

2 п. 2, абз. 3 п. 3 Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 р. N 380.

3 абз. 6 п. 3 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. N 79.

Договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває у господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій, підлягають погодженню відповідними уповноваженими органами державного управління об'єктами державної власності4.

____________

4 п. 20 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 21.09.2006 р. N 185-V.

Договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора підлягають державній реєстрації в Мінекономіки та його уповноважених органах5, після чого підлягають взяттю на облік в органах державної податкової служби в Україні6. Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації, один з примірників якої подається до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий - до органів державної податкової служби для взяття договору на облік, третій - залишається у особи, якій іншими сторонами договору доручено ведення спільних справ учасників7.

____________

5 ст. 23, ч. 3 ст. 24 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. N 93/96-ВР.

6 п. 6.2 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80.

7 п. п. 3, 5, 8 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. N 112.

2. Частина друга коментованої статті не встановлює вичерпного переліку умов, необхідних для даного виду договорів, відтак сторони вправі за власною домовленістю визначати й інші умови договору про спільну діяльність, зокрема, порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності8, розмір, грошова оцінка та строки внесення вкладів, порядок використання виділеного для спільної діяльності майна, порядок прийняття учасниками рішень щодо спільних справ тощо.

____________

8 Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2007 р. у справі за N 16/459-05-10489.