Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

1. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.

2. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю.

Коментар:

Оскільки моральна шкода частіше за все завдається саме в разі каліцтва, іншого ушкодження здоров'я або смерті потерпілого, особливості її відшкодування в такому випадку передбачені коментованою статтею.

В разі завдання особі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я моральна шкода може бути компенсована одноразовою виплатою або шляхом здійснення щомісячних платежів. Право обирати спосіб компенсації належить потерпілому. Виходячи із буквального тлумачення коментованої статті (застосування терміну "платежі"), можна зробити висновок, що моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я компенсується виключно в грошовій формі. Разом з тим, заподіювач шкоди та потерпілий можуть домовитися про інший спосіб компенсації моральної шкоди, зокрема в натуральному вигляді (шляхом передачі речі, виконання роботи, надання послуги тощо).

Частина 2 коментованої статті містить важливе правило, яке було не відомо законодавству до прийняття чинного ЦК. Це правило дозволяє вимагати компенсації моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи. Положеннями коментованої статті передбачений суб'єктний склад кредиторів в даному зобов'язанні. Право вимоги мають:

А) Чоловік (дружина) померлого. В даному випадку мова йдеться про чоловіка або дружину, з яким у померлого був зареєстрований шлюб.

Б) Батьки (усиновлювачі) померлого.

В) Діти (усиновлені) померлого

Г) Особи, які проживали з померлим однією сім'єю. До цієї групи належать будь-які особи, які проживали з померлим, незалежно від того, чи відносяться вони до членів сім'ї.