Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань

1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи під час виконання нею договірних зобов'язань (договір перевезення тощо), підлягає відшкодуванню на підставах, встановлених статтями 1166 та 1187 цього Кодексу.

Коментар:

Стаття, що коментується, підкреслює застосування норм Глави 82 ЦК до договірних правовідносин, якщо під час виконання договірних зобов'язань особі було завдано шкоди каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Це правило є узагальненим положенням окремих норм договірного права, зокрема ст. 928 ЦКУ, якою встановлена відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира за правилами Глави 82 ЦКУ. Подібне твердження закріплено судовою практикою у п. 10 постанови Пленуму ВСУ "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди".