Стаття 1258. Черговість спадкування за законом

1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

2. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 цього Кодексу.

Коментар:

1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування за відсутності заповіту, визнання його недійсним повністю або у частині, у разі не охоплення заповітом усієї частини спадщини та в інших випадках (див. коментар до ст. ст. 1217, 1223 ЦК).

Центральним субінститутом спадкування за законом є інститут черговості, який полягає в тому, що за загальним правилом кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування за відсутності бодай одного спадкоємця попередньої черги, обумовленого різними причинами: фізичною відсутністю, усуненням від права на спадкування, неприйняттям спадщини або відмовою від прийняття спадщини. Слід мати на увазі, що у разі неприйняття спадщини спадкоємцем попередньої черги останній не позбавляється права вимагати надання йому судом додаткового строку, достатнього для прийняття ним спадщини за ч. 3 ст. 1272 ЦК. Тому в разі задоволення його позову він, як спадкоємець попередньої черги матиме право на перерозподіл спадщини (ст. 1280 ЦК). Відтак, спадкоємець наступної черги, який хоча і прийняв спадщину без порушень вимог закону та протягом встановлених строків, в силу ст. 1280 ЦК змушений буде віддати у натурі усю спадщину спадкоємцеві попередньої черги, а якщо остання не збереглася - сплатити за неї грошову компенсацію.

2. Законодавчі винятки з принципу черговості закликання спадкоємців за законом до спадкування встановлені ст. 1259 ЦК (див. коментар до цієї статті).