Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена

1. У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність.

2. У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо суд поновлює її цивільну дієздатність.

3. Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

4. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

 

Коментар:

 

1. Обставини, передбачені ст. 36 ЦК як підстави для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, a priori мають нестійкий, тимчасовий характер і у будь-який момент можуть припинитися. Відтак, у разі разі відпадіння зазначених у ст. 36 ЦК юридичних фактів законодавець передбачає можливість поновлення цивільної дієздатності особи.

 

Таким чином, за даною статтею існують дві підстави для поновлення дієздатності фізичної особи:

 

1) видужання фізичної особи або таке поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. При цьому явно невдалим вбачається використання у ч. 1 ст. 38 словосполучення "та (або) керувати ними", оскільки для повної дієздатності потрібне і розуміння особою значення своїх дій і здатність керувати ними. Відсутність однієї з цих двох ознак якраз і є достатньою підставою для обмеження дієздатності особи за ч. 1 ст. 36 ЦК. Досить часто особа страждає на таку форму психічного розладу, при якій вона усвідомлює свої вчинки, їх неправомірний характер, проте не може він них утриматися (особа, хвора на клептоманію). В такому разі вона усвідомлює значення своїх дій, проте не може керувати ними, що є підставою для обмеження її цивільної дієздатності.

 

Таким чином, поліпшення психічного стану фізичної особи у повному обсязі може бути наслідком наявності двох ознак у сукупності: а) здатності особи усвідомлювати значення своїх дій; б) здатності особи керувати своїми діями;

 

2) припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами. Слід звернути увагу, що за змістом ч. 2 ст. 38 ЦК суд скасовує рішення про обмеження дієздатності та поновлює цивільну дієздатність лише на підставі встановлення факту припинення зловживання зазначеними напоями, засобами або речовинами. Таке ж положення міститься і у абзаці третьому пункту 7 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним".

 

Тому саме по собі припинення інших фактів, що були підставою для визнання особи обмежено дієздатною, - припинення зв'язків утримання (наприклад, досягнення дітьми повноліття, визнання недійсним шлюбу) або покращення матеріального стану, внаслідок чого зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами або токсичними речовинами вже не ставить у скрутне матеріальне становище обмежено дієздатного або осіб, яких він має утримувати, - не є підставою для скасування відповідного судового рішення.

 

2. Оскільки рішення про обмеження цивільної дієздатності було прийнято судом, то і рішення про поновлення цивільної дієздатності також приймається винятково у судовому порядку.

 

Рішення суду приймається за заявою самої фізичної особи, її піклувальника, членів сім'ї або органу опіки та піклування (ч. 3 ст. 241 ЦПК). При цьому ЦПК, на відміну від справ про поновлення дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, не передбачає обов'язкового призначення судово-психіатричної експертизи.

 

Рішення суду про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи є підставою для припинення піклування і надсилається органу опіки та піклування (пункт 4 ч. 1 ст. 77 ЦК, ч. 5 ст. 241 ЦПК).