Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття поширює на фізичних осіб - підприємців правовий режим, аналогічний до режиму юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність. Зокрема, на фізичних осіб - підприємців в тій частині, що стосується здійснення підприємницької діяльності, поширюється Господарський кодекс України.

 

2. Однак із встановленого правила можливі винятки, що передбачені законодавством або випливають із суті відносин. Так, у разі смерті фізичної особи - підприємця зобов'язання щодо виплати грошових коштів за отриманий товар не припиняються, а переходять до спадкоємців. У випадку ж ліквідації юридичної особи будь-які зобов'язання припиняються. У випадку припинення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (виключення з реєстру суб'єктів підприємницької діяльності) зобов'язання не припиняються, а залишаються за підприємцем як фізичною особою. Юридичні особи у разі визнання їх банкрутами підлягають ліквідації. Натомість визнання фізичних осіб - підприємців банкрутами не є підставою для припинення ними підприємницької діяльності і скасування реєстрації.