Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:

1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

 

Коментар:

 

1. Оскільки від моральних якостей особи опікуна або піклувальника залежить подальша доля підопічного та ефективність інституту опіки та піклування, при призначенні опікуна, піклувальника орган опіки та піклування має переконатися у відсутності обставин, які перешкоджають можливості встановлення нормальних стосунків між опікуном, піклувальником та підопічною особою.

 

Оскільки інститут опіки та піклування пов'язаний також і з виховним процесом підопічного, законодавець встановлює заборону для осіб, які були позбавлені батьківських прав бути опікунами або піклувальниками. Оскільки підставами позбавлення батьківських прав є невиконання батьками функцій по вихованню дитини, зокрема: ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини (пункт 3.2 Правил опіки та піклування).

 

2. Опікуном або піклувальником не можуть бути особи, інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню, визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах; раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено; засуджені за скоєння тяжкого злочину.

 

3. В Правилах опіки та піклування в п. 3.2 міститься положення, згідно з яким опікунами, піклувальниками не можуть бути особи, які: не досягли 18 років, а тому особа, яким було надано повну цивільну дієздатність в порядку, передбаченому ст. 35 ЦК.