Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування

1. Дії опікуна можуть бути оскаржені заінтересованою особою, в тому числі родичами підопічного, до органу опіки та піклування або до суду.

2. Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до відповідного органу, якому підпорядкований орган опіки та піклування, або до суду.

 

Коментар:

 

1. У разі неналежного виконання опікуном покладених на нього обов'язків або виконання ним цих обов'язків з порушенням прав підопічного, з порушенням прав та інтересів інших осіб, його дії можуть бути оскаржені. Дії опікуна можуть бути оскаржені до відповідного органу, який встановлював опіку, призначав опікуна, або до суду. Звернутися до компетентного органу із скаргою на дії опікуна можуть: 1) підопічний; 2) родичі; 3) інші особи (сусіди, працівники медичних закладів і закладів соціального захисту населення).

 

2. У частині 2 статті 79 ЦК передбачено можливість оскарження рішень та дій органів опіки та піклування. Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено будь-якою особою, яка вважає, внаслідок рішенням будуть порушені або порушено її права чи законні інтереси.