Стаття 135. Учасники командитного товариства

1. Правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідальність за зобов'язаннями товариства встановлюються положеннями цього Кодексу про учасників повного товариства.

2. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.

Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства.

Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

3. Сукупний розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків складеного капіталу повного товариства.

Абзац другий частини третьої виключено

4. Складений капітал підлягає сплаті учасниками командитного товариства протягом першого року з дня державної реєстрації товариства.

 

Коментар:

 

1. Відповідно до статті 133 Кодексу учасниками командитного товариства виступають як мінімум дві особи: повний учасник та вкладник. Правовий статус повних учасників командитного товариства визначається відповідно до положень цього Кодексу щодо правового становища учасників повних товариств, а правове становище вкладників визначається відповідно до положень Кодексу, які визначають правовий статус учасника товариства з обмеженою відповідальністю.

 

2. Таким чином, для командитного товариства є обов'язковою наявність двох категорій учасників: з повною і солідарною (якщо їх двоє та більше) відповідальністю та вкладників з обмеженою відповідальністю, ризик яких обмежується тільки їхніми внесками до складеного капіталу товариства. Перша група учасників командитного товариства відповідно до Кодексу має назву "повні учасники командитного товариства", однак на практиці вони також називаються "товариші", "повні товариші"; друга ж група учасників має назву "вкладники", в світовій практиці зустрічається ще назва "командитисти" або "командити".

 

3. Враховуючи особливості правового статусу повного учасника командитного товариства, а також характер його відповідальності, Кодекс встановлює вимогу щодо можливості однієї особи бути учасником і повного, і командитного товариства. Крім того, повний учасник не може бути одночасно вкладником. Саме це забезпечує захист прав кредиторів товариства, оскільки виступ однієї особи учасником і повного товариства, і командитного товариства зумовлював би "розщеплення" відповідальності, тобто при настанні негативних наслідків діяльності двох таких товариств, такий учасник не зміг би відповідати всім своїм майном. Тому і існують обмеження для можливості участі однієї особи в командитному та повному товаристві, передбачені пунктом другим статті 135 Кодексу.

 

4. Оскільки вкладники не виступають стороною засновницького договору, в ньому не визначається частка кожного вкладника, а лише вказується їх сукупний розмір. Про порядок погодження умов засновницького договору див. коментар до статті 134 Кодексу (чч. 3 - 5). Крім того, Кодекс встановлює обмеження щодо кількості вкладників (ч. 3 ст. 135).

 

5. Командитне товариство як юридична особа підлягає державній реєстрації. Як і при створенні будь-якого господарського товариства, на момент державної реєстрації командитного товариства кожний із вкладників товариства повинен внести свій вклад у розмірі, передбаченому засновницьким договором.