Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу

1. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб.

2. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом кооперативу і законом.

3. Найменування кооперативу має містити його назву, а також слова "виробничий кооператив".

4. Правовий статус виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів встановлюються цим Кодексом та іншим законом.

5. Особливості створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів можуть встановлюватися законом.

 

Коментар:

 

1. Правове положення виробничих кооперативів істотно відрізняється від господарських товариств. Виробничі кооперативи - це передусім об'єднання осіб, а не капіталів. Серед характерних ознак виробничого кооперативу можна виділити:

добровільне об'єднання на засадах членства переважно фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності;

фізичні особи - члени кооперативу, як правило, зобов'язані брати участь у вигляді особистої праці, надавати матеріальну допомогу (наприклад: приміщення, транспорт або забезпечити фінансування кооперативу). Останні форми участі прийнятні і для члена - юридичної особи;

серед обов'язків членів - формування пайового фонду кооперативу;

відповідно до ст. 108 ГК члени кооперативу несуть субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачений законом або статутом виробничого кооперативу;

управлінські функції членів кооперативу реалізуються в першу чергу шляхом участі у загальних зборах виробничого кооперативу, де кожен член (незалежно від його майнової чи особистої участі) має один голос.

2. Метою створення кооперативу є спільна виробнича або інша господарська діяльність. Відповідно до ст. 94 ГК господарська діяльність може здійснюватися у різних галузях господарства. Однак важливо враховувати, що вітчизняним законодавством встановлено ряд особливостей створення та діяльності кооперативів залежно від сфери їх господарської діяльності (див.: Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р.; Закон України "Про кооперацію" від 10 липня 2003 р.).

Частиною 3 ст. 163 ЦК встановлені певні вимоги до найменування кооперативу, яке обов'язково повинно містити його назву, а також слова: "виробничий кооператив". Стосовно останнього ст. 95 ГК передбачає альтернативну назву: "кооперативне підприємство".

3. ЦК визначає лише основні засади правового статусу виробничого кооперативу. Більш детально їх правове положення врегульовано ГК, а також вищенаведеними законами.