Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах

1. Автономна Республіка Крим діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

2. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

3. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

 

Коментар:

 

1. Правовий статус Автономної Республіки Крим визначається Конституцією України і Конституцією Автономної Республіки Крим. Відповідно до ст. 138 Конституції України до відання Автономної Республіки Крим, зокрема, відносяться управління майном, яке їх належить; розробка, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України. Для розширення цих норм Конституція Автономної Республіки Крим передбачає, що до повноважень АРК відносіться здійснення зовнішньоекономічної діяльності, здійснення господарської діяльності в межах виключної (морської) економічної зони.

Ст. 168 ЦК України визнає Автономну Республіку Крим учасником цивільних відносин, що діє на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. У зв'язку з цим такий учасник цивільних відносин може визнаватися суб'єктом права на кошти бюджету Автономної Республіки, а також зобов'язань щодо відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої органами та посадовими особами Автономної Республіки Крим, а також договірних зобов'язань.

2. Норма ч. 2 ст. 168 ЦК закріплює право Автономної Республіки Крим створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України і законом.

У зв'язку з цим до відання органів Автономної Республіки Крим відносяться створення, реорганізація і ліквідація вищих навчальних закладів, які знаходяться у власності АРК, а також професійно-технічні заклади освіти, учбово-виховних закладів для сиріт-дітей і дітей, які залишилися без піклування батьків (п. 4 постанови КМ України "Про порядок створення, реорганізації та ліквідації учбово-виховних закладів").

Цю норму ЦК не слід тлумачити звужувально, якою закріплюється вичерпний перелік юридичних осіб, що можуть створюватись Автономною Республікою Крим. Відсутність зазначення на можливість створення нею підприємств не позбавляє Автономну Республіку Крим права на їх створення, що дає можливість Автономній Республіці Крим виступати суб'єктом права власності на майно, закріплене за такими юридичним особами публічного права на праві господарського відання чи оперативного управління.

3. Автономна Республіка Крим може створювати підприємницькі товариства, інші юридичні особи приватного права, виступаючи в цьому випадку як їх засновник, учасник, що дає право брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Право на створення юридичних осіб Автономна Республіка Крим здійснення через відповідні органи і посадові особи.