Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах

1. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

 

Коментар:

 

1. За своєю цивільно-правовою природою територіальна громада є колективним утворенням, що індивідуалізує правосуб'єктність певної самоорганізованої частини населення, визнається особливим суб'єктом цивільного права, не наділеним законом правами юридичної особи і відмінним від держави, інших публічно-правових утворень. Територіальна громада, як колективне утворення, здійснює цивільну правосуб'єктність не безпосередньо, а через свої органи чи представників. Тому територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції, встановленої законом (ч. 1 ст. 172 ЦК).

2. Органи територіальних громад (ради народних депутатів тощо) зазвичай наділені цивільно-правовим статусом юридичних осіб. Зокрема, згідно зі ст. 9 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. у м. Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами. Не суперечить закону можливість визнання рад інших територіальних громад юридичними особами.

3. Органи територіальних громад є суб'єктами здійснення правосуб'єктності територіальних громад і складовою місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.

Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через сільські, селищні, міські ради (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-В); сільський, селищний, міський голова (пп. 13, 14, 16 ч. 3 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Повноваження на набуття та здійснення цивільних прав та обов'язків територіальних громад також мають право виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Територіальні громади можуть приймати участь в цивільних правовідносинах через районні та обласні ради (пп. 19, 20, 32 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), чи навіть органи самоорганізації населення на підставі і в межах делегованої їм частини власної компетенції відповідної ради згідно з законом (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").