Стаття 180. Тварини

1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.

3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом.

 

Коментар:

 

1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав, однак за загальним правилом на них поширюється правовий режим речі. Слід враховувати, що поняття "тварини" є надзвичайно широким і фактично охоплює всі біологічні об'єкти, що не охоплюються поняттям "рослина", під яким слід розуміти речі, та "людина" - фізична особа. Таке широке поняття "тварина" наводиться в Законі України "Про ветеринарну медицину" і означає ссавців, свійську птицю, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій.

У деяких нормативно-правових актах даються спеціальні визначення окремих категорій тварин:

- дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі (ЗУ "Про тваринний світ");

- мисливські тварини - дикі звірі й птахи, що можуть бути об'єктами полювання (ЗУ "Про мисливське господарство та полювання");

- племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції (ЗУ "Про племінну справу у тваринництві").

2. Правила поводження з тваринами встановлюються в нормативно-правових актах, які мають юридичну силу закону. До них передусім належать такі норми Кодексу:

- у ст. 12 ЦК вказано, що відмова від права власності на тварину здійснюється в порядку, встановленому актами цивільного законодавства;

- відносини щодо права власності на бездоглядну домашню тварину регулюються статтями 340, 341, 342 ЦК;

- утримання деяких тварин (дикі звірі, службові собаки та собаки бійцівських порід) віднесено до джерела підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК) і покладає на їх власників додаткові обов'язки.

Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом. В Україні також діє спеціальний ЗУ "Про Червону книгу України".