Стаття 183. Речі подільні та неподільні

1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення.

2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

 

Коментар:

 

Юридично неподільним визнаються речі, фізичний поділ яких прирівнюється до знищення речі або нерозумного зменшення її цінності. Неподільною може бути як проста річ (музичний інструмент, скульптура тощо), так і складна річ (картина, автомобіль, споруда тощо). Подільними визнаються речі, фізичний поділ яких лише пропорційно зменшує вартість отриманих в результаті поділу частин: земельна ділянка, мішок зерна. Подільними речами є речі, визначені родовими ознаками.

Класифікація речей на подільні та неподільні має практичне значення ще й в аспекті поділу спільної власності і виділення часток із неї. Подільні речі можуть бути поділені між співвласниками з виділом кожному із них його частки в натурі. Неподільна річ передається одному із співвласників, який виплачує іншим вартість їх часток, або ця річ продається, а отримана сума розподіляється між співвласниками пропорційно частці кожного з них (ст. 364 ЦК). Подільний чи неподільний характер речі впливає на характер зобов'язання: часткове зобов'язання можливе щодо подільних речей, тоді як щодо неподільних - можливе лише солідарне зобов'язання.

Судова практика визнає неподільними і такі речі, поділ яких в натурі хоча і можливий без зміни призначення, але внаслідок такого поділу в значній мірі зменшується художня або матеріальна цінність речі (спеціалізована бібліотека, колекція тощо).