Стаття 185. Речі споживні та неспоживні

1. Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді.

2. Неспоживною є річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

 

Коментар:

 

1. За своїми природними властивостями будь-які речі є споживними, адже у процесі їх використання втрачають свої споживні якості повністю або частково. До споживних речей належить річ, яка внаслідок одноразового користування нею (тобто вилучення з неї корисних властивостей) знищується або припиняє існувати в первісному вигляді: продукти харчування, пальне. До неспоживних речей належать ті речі, які в разі їх використання за призначенням піддаються амортизації поступово, протягом тривалого часу, наприклад машини, будинки, споруди.

2. Вказані природні властивості речей враховуються законодавцем у визначенні різних видів цивільно-правових договорів. Так, об'єктом договорів найму або лізингу може бути тільки неспоживна річ, оскільки користування споживною річчю призвело б до її знищення, а отже - до припинення права власності орендодавця на цю річ і неможливості подальшого існування орендних правовідносин.

3. Предметом договору позики може бути тільки споживна річ, оскільки договір передбачає, що передана за договором річ використовуватиметься позичальником, який зобов'язаний повернути річ такого ж роду, кількості та якості.