Стаття 187. Складові частини речі

1. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення.

2. При переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню.

 

Коментар:

 

1. Кожна річ розглядається як самостійний об'єкт цивільного права. Водночас така річ може бути частиною іншої речі - складної речі - і являти собою складову частину цієї складної речі. В такому випадку об'єктом права власності с складна річ, а не окремі її складові частини - прості речі. Складна річ - це сукупність різнорідних простих речей, що складають одне ціле завдяки їх використанню за спільним призначенням.

Наприклад, автомобіль як складна річ складається з великої кількості простих речей - складових частин (деталей кузова, двигуна, електрообладнання тощо);

окремі меблі меблевого гарнітуру, тарілки й чашки столового сервізу, окремі марки чи монети колекції марок чи монет, окремі книжки бібліотеки тощо.

2. З переходом права власності па складну річ її складові частини не підлягають відокремленню. Ця норма є імперативною, тому сторони мають чітко домовитися про те, що:

а) предметом договору є одна складна річ, і цим спростити умови договору, поєднавши коментовану статтю зі ст. 188 ЦК;

б) предметом договору є кілька окремих речей, і цим ускладнити умови договору, але обійти імперативність коментованої статті.