Стаття 189. Продукція, плоди та доходи

1. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю.

2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Коментар:

 

Продукцією є те, що створюється внаслідок виробничо-господарської діяльності і матеріалізується у вигляді нової речі або речі, яка містить частини інших речей (наприклад, виробництво машин, будівництво споруд, переробка нафти на бензин). Плоди - це результати органічного розвитку самої речі (приплід тварин, майбутній урожай). Доходи - це те, що приносить річ, перебуваючи в експлуатації і цивільному обороті (орендна плата, дивіденди тощо).

В ч. 2 коментованої статті встановлено правило, що продукція, плоди та доходи належать власникові речі. Це правило виявляється на прикладі будь-якої юридичної особи, коли наймані робітники створюються своєю працею, але із матеріалів юридичної особи нові речі, право власності на які належить цій юридичній особі.