Стаття 194. Поняття цінного паперу

1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

2. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.

 

Коментар:

 

Частиною 1 коментованої статті надається визначення цінного паперу та встановлюються його ознаки. Визначення цінного паперу також надається спеціальним Законом "Про цінні папери та фондовий ринок", відповідно до якого цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (ст. 3). Також майже подібне визначення цінного паперу надається ст. 163 Господарського кодексу України.

Виходячи з наведених визначень, можна навести такі ознаки цінних паперів:

• цінним папером є документ, такий документ має бути встановленої форми. При цьому поняття "документ" в даному випадку застосовується в широкому розумінні як передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві (ст. 27 Закону України "Про інформацію"). Отже документом буде і цінний папір, випущений у бездокументарній (електронній) формі.

• документ має містити відповідні реквізити. Ця ознака конкретизується у ст. 196 ЦК як необхідна вимога до цінного паперу.

• документ має посвідчувати грошове або інше майнове право, яке визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником; ця ознака цінних паперів проявляється в тому, що цінні папери набувають певної цінності саме завдяки правам, що закріплені документом. Цінний папір сам по собі не має цінності (не рахуючи, звичайно, матеріалу, з якого він зроблений, якщо мова йде про його "документарну" форму) і стає цінним лише завдяки тому праву, виразом якого він є, як вже зазначалося.

• документ передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску (видачі); Загальні вимоги до виконання зобов'язань за цінним папером визначені у статті 198 ЦК.

• документ передбачає можливість передачі прав, що випливають з нього, іншим особам. Тобто цінним папером може вважитися виключно оборотоздатний об'єкт.

Відповідно до положень ч. 2 коментованої статті, особа, яка отримує цінний папір у власність, набуває всіх прав, які ним посвідчуються (як прав на цінний папір, так і прав із цінного паперу).