Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності

1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших законів

 

Коментар:

 

ЦК визнає в якості самостійного об'єкту цивільних прав результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - це умовне збірне поняття, яке використовується для визначення сукупності виключних прав на результати інтелектуальної, перш за все творчої діяльності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, літературні та художні твори, комп'ютерні програми, виконання, фонограми, відеограми тощо), а також прирівняні до них у правовому режимі засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції юридичних або фізичних осіб (комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг)).

Результати інтелектуальної, творчої діяльності, є нематеріальними благами. Так літературний, художній, та іншій твір - це сукупність нових ідей, образів, понять; винахід, корисна модель - технічні рішення задач; промисловий зразок - зовнішній вигляд промислового виробу тощо. Однак об'єктами цивільних прав вони стають лише тоді, коли отримують якусь об'єктивну форму, що забезпечує їх сприйняття іншими людьми. Так літературний твір має бути зафіксований в рукопису, на магнітній плівці; винахід може бути виражений у вигляді креслень, моделі, схеми тощо.

Правовідносини, що виникають з приводу використання та охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності та інших об'єктів права інтелектуальної власності регулюються Книгою четвертою ЦК, а також іншими нормативними актами, серед яких: Закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про племінну справу у тваринництві" та інші. До того ж правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності здійснюється за допомогою міжнародних договорів і конвенцій, до яких приєдналася Україна. Так в Україні діють Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт), Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Договір про патентну кооперацію, а також ряд двосторонніх угод України у сфері охорони авторського права та права промислової власності.