Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття встановлює можливість збільшення позовної давності, встановленої законом, на підставі договору, який має бути укладений у письмовій формі та відповідати загальним вимогам до договорів, які підлягають укладанню у письмовій формі. Збільшений строк позовної давності, визначений у договорі, відноситься до категорії істотних умов такого договору.

2. Норма ч. 2 ст. 259 ЦК забороняє зменшення строку позовної давності, встановленого законом, оскільки скорочення цього строку за домовленістю сторін фактично обмежує відповідну особу у праві на судовий захист, порівняно з умовами, встановленими законом.