Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права

1. Юридична особа публічного права набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом.

 

Коментар:

 

1. Юридична особа публічного права має своє власне майно, відокремлене, по-перше, від майна її засновників та учасників; по-друге, від майна інших юридичних осіб, у тому числі вищих за підлеглістю органів. Формою правового режиму майна даної юридичної особи є право власності. Юридична особа публічного права стає власником майна, переданого їй засновником (засновниками), подарованого майна та іншого майна, набутого на законних підставах. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна несе сама юридична особа як власник.

Правовий режим майна юридичної особи публічного права ГК України встановлює інший, а саме, право господарського відання та право оперативного управління. ГК України передбачає закріплення майна за державним унітарним підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління (ст. ст. 73 - 76).

2. У статтях 170 - 173 ЦК та інших передбачається також, що держава бере участь у цивільних відносинах як суб'єкт публічного права. Держава набуває право власності на майно, в тому числі кошти, що їй належать. У власність держави надходить майно, що є скарбом і визнано пам'яткою історії та культури (ст. 343), конфісковане майно (ст. 354), реквізоване майно (ст. 353), майно, що є пам'яткою історії та культури і безгосподарно утримується власником (ст. 352).

Суб'єктами публічного права визнаються також територіальні громади та Автономна Республіка Крим. Правовий статус територіальних громад визначається ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право власності на рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно й майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Територіальна громада також може набути право власності на майно, зокрема на майно, що є безхазяйним (ст. 335), на знахідку (ст. 337), на бездоглядну домашню тварину (ст. 340).