Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

1. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців - щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні.

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

 

Коментар:

 

1. Норми статті 341 ЦК є спеціальним законом по відношенню до норм ст. 338 "Набуття права власності на знахідку". З огляду на це, якщо знайденою річчю є бездоглядна домашня тварина, то слід застосовувати правила даної статті, а не ст. 338 ЦК.

2. Право власності на бездоглядну домашню тварину переходить до особи, в якої вона була на утриманні та користуванні, якщо протягом шести місяців (коли йдеться про робочу худобу) і протягом двох місяців (коли поверненню підлягають інші домашні тварини) з моменту заявлення міліції або органові місцевого самоврядування не буде виявлено власника бездоглядної домашньої тварини або він не заявить про своє право на неї.

3. У випадку коли особа, в якої бездоглядна домашня тварина перебувала на утриманні та в користуванні, відмовиться від набуття права власності на неї, заявивши про це або вчинивши інші дії, що свідчать про відмову від права власності, дана тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.