Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ.

3. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.

 

Коментар:

 

Правом інтелектуальної власності є право на результат інтелектуальної творчої діяльності. Майнові права на такий об'єкт можуть бути передані їх власником іншим особам, в той же час така передача прав не змінює права власності осіб на річ, тобто перехід права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на нематеріальний носій і навпаки. Зазначені права є непорушними.