Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам

1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

 

Коментар:

 

Право інтелектуальної власності на один і той самий об'єкт може належати кільком особам одночасно, особам, спільною працею яких було створено такий об'єкт. Таке право може належати також працівникові і роботодавцю на об'єкт, який було створено в результаті виконання трудового договору.

Відносини, що виникають між двома або більше суб'єктами права інтелектуальної власності, здійснюються на підставі договору між зазначеними особами. У випадку коли договору між співвласниками не існує, рішення щодо долі об'єкта приймаються спільно на підставі положень, які визначають режим права спільної власності.