Стаття 438. Особисті немайнові права автора

1. Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право:

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) на недоторканність твору.

 

Коментар:

 

У статті 423 ЦК України зазначаються особисті немайнові права інтелектуальної власності, які належать особам, які власною творчою працею створили той чи інший об'єкт права інтелектуальної власності. Це, зокрема: 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності (т. зв. право на авторство) та 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності. Передбачено також, що інші особисті немайнові права можуть бути встановлені законом.

У системному зв'язку з нормами статті 423 ЦК України перебувають норми коментованої статті, які визначають додаткові правомочності авторів. Отже, автору твору належить також право: 1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо (т. зв. право на авторське ім'я). Ім'я автора - це сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо; 2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо автор твору бажає залишитись анонімом; 3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання, а також заборонити зазначення псевдоніма; 4) право на недоторканність твору, тобто вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права автора не можуть відчужуватися (передаватися) іншим особам.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Вони не мають економічного змісту.

Самостійно здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності може навіть особа, яка володіє найменшим обсягом цивільної дієздатності - особа, яка не досягла 14 років (ст. 31 ЦК України).