Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору

1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.

2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.

 

Коментар:

 

Коментована стаття присвячена так званому праву слідування. До набуття чинності ЦК України це право згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права" поширювалось лише на авторів творів образотворчого мистецтва. Ст. 448 ЦК України наділила цим правом авторів усіх художніх та літературних творів.

Право слідування полягає в тому, що автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.

Право слідування є майновим за своєю суттю. Разом з тим, воно не може бути відчужене автором. Однак при цьому право слідування переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Детальніше про строк чинності майнових авторських прав див. коментар до ст. 446 ЦК України.