Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

 

Коментар:

 

1. Дострокове припинення дії свідоцтва може мати місце у випадку відмови власника свідоцтва; несплати збору за продовження строку дії свідоцтва; перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, та невикористання знака в Україні повністю або частково протягом трьох років.

2. У випадку, якщо власник відмовився від свідоцтва чи у разі несплати ним збору за продовження чинності свідоцтва, колишній власник має право на повторну реєстрацію марки. Дане право колишнього власника, згідно ст. 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігає чинність протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

3. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Вищий господарський суд у листі від 17.04.2006 р. N 01-8/847 підкреслює, що наявність у особи виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають повне словесне позначення, надає їй право на захист торговельних марок без окремого письмового уповноваження їх власників.

Власник свідоцтва може вимагати поновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності у судовому порядку.