Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником

1. Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя.

2. Поручитель, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, у зв'язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред'явити зворотну вимогу до боржника.

 

Коментар:

 

1. На підставі ст. 557 ЦК України боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя. Аналогічний обов'язок попередити боржника покладено ст. 555 ЦКУ на поручителя, який одержав вимогу від кредитора.

Положення ЦК України щодо взаємного повідомлення сторін про надання виконання кредитору випливають з акцесорності поруки. Його основне призначення полягає в тому, що боржник та поручитель повинні діяти погоджено, враховуючи інтереси один одного. Чітке виконання законодавчих приписів спрямоване на запобігання подвійного виконання зобов'язань кредитору з боку поручителя та боржника. Тобто, якщо хоча б один з них виконає покладений на нього обов'язок і повідомить іншого, то подвійне виконання фактично виключається. І навпаки, якщо жоден з них не повідомив іншого, то у подвійному виконанні слід констатувати наявність їх спільної вини, тому відповідальність повинна лягати на обох.

2. Якщо боржник не повідомив поручителя про проведене виконання, а поручитель в свою чергу теж виконав умови поруки, поручитель має право на свій вибір або заявити позов про стягнення з кредитора безпідставно одержаного, керуючись при цьому ст. ст. 1212 - 1214 ЦКУ, або пред'явити до боржника зворотну вимогу (регрес). Це право зберігається за поручителем і тоді, коли боржник направив йому повідомлення, але воно не було одержано поручителем або надійшло після того, як він виконав зобов'язання. Таким чином, боржник несе ризик випадкового подвійного виконання.

За боржником також необхідно визнати право на стягнення з кредитора безпідставно одержаного у випадку, коли кредитор отримав подвійне виконання, а поручитель, керуючись ч. 2 ст. 557 ЦК України, заявив вимогу про повернення виконаного в порядку регресу до боржника.