Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб

1. Боржник відповідає за порушення зобов'язання іншими особами, на яких було покладено його виконання (стаття 528 цього Кодексу), якщо договором або законом не встановлено відповідальність безпосереднього виконавця.

 

Коментар:

 

Якщо виконання зобов'язання покладено боржником на іншу особу (детально див. коментар до ст. 528 ЦК), здійснити дії, що становлять зміст зобов'язання, має саме ця особа. Разом з тим, в разі невиконання або неналежного виконання третьою особою покладеного на неї обов'язку боржника, відповідальність за так порушення покладається за загальним правилом не на цю особу, а на самого боржника. Тобто саме боржник має відшкодувати кредиторові збитки, завдані порушенням зобов'язання третьою особою, або сплатити неустойку, оскільки боржник залишається стороною зобов'язання.

Покладення відповідальності на безпосереднього виконавця (третю особу, яка за завданням боржника виконує зобов'язання) можливо, якщо це встановлено договором або законом. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1092 ЦК, якщо для виконання переказу грошових коштів на рахунок, визначений у дорученні клієнта, банк платника залучає інший банк (виконуючий банк), у разі невиконання або неналежного виконання платіжного доручення у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій виконуючим банком відповідальність може бути покладена судом на цей банк.