Стаття 158(1). Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

1. Суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи іншого учасника цивільного процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

2. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь.

3. Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції вирішується судом за наявності відповідного клопотання або за власною ініціативою не пізніш як за п'ять днів до дня проведення такого судового засідання. Ухвала суду, прийнята за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не підлягає.

4. Ухвала про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції має містити:

1) найменування суду, якому доручається забезпечити проведення відеоконференції;

2) ім'я (найменування) особи, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, та її процесуальний статус;

3) дату і час проведення судового засідання.

5. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. З метою забезпечення своєчасного проведення відеоконференції копія ухвали також може бути надіслана за допомогою кур'єра, факсу або електронної пошти.

6. Використовувані в судовому засіданні технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки, передбачені цим Кодексом.

7. Хід і результати процесуальних дій, проведених в режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає цивільну справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

8. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, суд відкладає розгляд справи, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи.

9. У разі якщо особа, яка подала клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, з'явилася до зали судового засідання, така особа бере участь у судовому засіданні в загальному порядку.

10. Участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами цієї статті може відбуватися під час розгляду справ у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та перегляду справ Верховним Судом України. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 1581 Цивільного процесуального кодексу України

 

1. Новітній механізм участі особи у судовому засіданні за допомогою технічних засобів, а саме в режимі відеоконференції, ще не застосовувався на практиці. Тому складно оцінити готовність як судів, так і учасників процесу до його впровадження.

2. Аналіз коментованої статті дає підстави зробити висновок, що участь особи в судовому засіданні в режимі відеоконференції може здійснюватися на підставі ухвали суду, постановленої за ініціативою 1) суду або 2) сторони; або 3) іншого учасника цивільного процесу. Тим не менше коментована стаття не врегульовує питання щодо того, як саме слід розцінювати "участь у судовому засіданні": як право особи чи обов'язок. З однієї сторони, той факт, що ухвала про участь особи в судовому засіданні в режимі відеоконференції постановляється, зокрема, за власною ініціативою суду, наштовхує на думку, що така участь є обов'язком особи (що випливає з принципу обов'язковості судових рішень). З іншої сторони, у ч. 5 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" йдеться про забезпечення учасникам судового процесу на підставі рішення суду можливості брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом. Відтак, ми схиляємося до думки, що участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції є правом особи, яке не може реалізовуватись без її згоди.

3. Ще одним цікавим нововведенням коментованої статті є можливість надіслання учасникам процесу копії ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою кур'єра, факсу або електронної пошти. Хочемо зосередити увагу саме на останньому способі, а точніше на тому, що законодавець так і не передбачив, яким чином можна буде отримати підтвердження одержання учасником процесу такого повідомлення електронною поштою, що, ймовірно, спричинить низку проблем на практиці.