Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

1. Судова повістка про виклик у суд повинна містити:

1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;

2) найменування та адресу суду;

3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

4) назву справи, за якою робиться виклик;

5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);

6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати особисті пояснення;

7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;

9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.

2. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1 - 7 і 9 частини першої цієї статті.

3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.

4. Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 75 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття містить правило про обов'язкові реквізити повістки про виклик у суд та повістки-повідомлення.

У повістці про виклик у суд повинно бути зазначено:

- ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресована повістка. Допускається скорочення ініціалів та використання загальноприйнятих абревіатур;

- найменування та адресу суду. Зазначай ці відомості відображаються на штампі суду;

- місце, день і час явки за викликом. Зазначається адреса суду, дата судового засідання та точна його година;

- в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач чи ін.);

- наслідки неявки і обов'язок повідомити суд про причини неявки. Вони зазначаються на зворотній стороні повістки та є елементом бланку повістки;

- зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку із необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати особисті пояснення;

- у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

- зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку у зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.

2. Судова повістка-повідомлення повинна містити лише найменування та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її проведення, а також про те, що участь в її вчинені для цієї особи не є обов'язковою.

3. В оголошенні про виклик вказуються всі перелічені вище реквізити, за винятком зазначення обов'язку особи, що одержала судову повістку в зв'язку із відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату, оскільки тут такої особи просто не існує.

4. Оскільки разом з повісткою можуть надсилатися копії документів, то, у випадку їх додання, про них має бути також зазначено у повістці з роз'ясненням про право особи, якій вони надсилаються, подати заперечення і докази на їх підтвердження.

5. Під днем і часом судового засідання мається на увазі день і час його початку. У повістці не відбивається момент, коли засідання буде закінчено, його тривалість та ін. Під місцем судового засідання (здійснення окремих слідчих дій) мається на увазі адреса і кімната, куди у вказаний час має підійти дана особа. В судовій повістці може не вказуватись місце, куди викликана особа повинна буде направитись разом із судом, наприклад, для участі в проведенні огляду на місці події. Та обставина, що повістка повинна містити найменування адресата, означає наявність в ній відомостей про прізвище, ім'я, по-батькові (як мінімум, мають вказуватися ініціали) та місце проживання адресата.

6. ЦПК в статтях 169, 170 вказує на наслідки неявки в судове засідання позивача, відповідача, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача та осіб, що беруть участь у справі. Цими наслідками можуть бути: відкладення розгляду справи в межах строків, встановлених для розгляду справи (ст. 157 ЦПК) - ч. 1 ст. 169 ЦПК; залишення заяви без розгляду - ч. 3 ст. 169 ЦПК; постановлення заочного рішення - ч. 4 ст. 169 ЦПК; накладення штрафу; примусовий привід - так, ст. 94 ЦПК регламентує примусовий привід для свідка; розгляд справи за відсутності певної особи.

7. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 48 ЦПК та п. 2.1 Типової посадової інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.07.2005 року, обов'язок здійснення (виготовлення і розсилання) судових викликів та повідомлень покладено на секретаря судового засідання.