Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

1. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, несе сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявлено обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну.

2. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 87 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття визначає, хто несе витрати, пов'язані із вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, зокрема, але не виключно, оглядом доказів за їх місцезнаходженням, які вчиняються судом за клопотанням однієї або обох сторін.

Витрати, пов'язані з оглядом доказів, включають витрати на проїзд складу суду та осіб, які беруть участь у справі, до місця знаходження доказів, витрати на фотографування та відеозйомку, якщо така застосовується, та інші фактичні витрати.

Витратами, пов'язаними із вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, є витрати, які не передбачені у ст. ст. 79 - 86 ЦПК, але виникають під час розгляду справи.

2. Клопотання є таким, що заявлено обома сторонами і тоді, коли одна сторона його проголошує в судовому засіданні, а інша підтримує.

3. Постановою КМ України від 27.04.2006 р. N 590 "Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" передбачено, що витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, компенсуються у розмірі, що не повинен перевищувати 50 відсотків заробітної плати за сукупність дій, необхідних для розгляду справи.