Стаття 105. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

1. Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

2. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

3. У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:

1) найменування суду, в який подається заява;

2) ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3) наказ, що оспорюється;

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, що додаються до заяви.

4. Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві.

5. До заяви, яка подається представником боржника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

6. До неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу застосовуються норми статті 121 цього Кодексу.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 105 Цивільного процесуального кодексу України

1. У ч. 1 коментованої статті вказано, що універсальні правила про участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб (ст. 45 ЦПК) стосуються захисту прав, свобод та інтересів не тільки заявника (стягувача), але й боржника. Заяву про скасування судового наказу можуть подавати як боржник (чи його представник), так і зазначені особи.

2. Заява про скасування судового наказу подається в письмовій формі і повинна містити реквізити, передбачені ч. 3 коментованої статті:

1) найменування суду, в який подається заява. Заява подається до суду, який видав наказ.

2) ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3) наказ, що оспорюється;

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, що додаються до заяви.

Заява про скасування судового наказу повинна бути мотивованою і підтверджуватися відповідними письмовими доказами.

3. Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями усіх доданих до неї документів для надання стягувачеві.