Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою

1. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

2. Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється в суді за місцем розгляду первісного позову.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 113 Цивільного процесуального кодексу України

1. Ця стаття встановлює правила про підсудність за зв'язком справ. Підсудність за зв'язком справ передбачає, що позов подається до суду, який розглядає іншу, пов'язану з ним, справу. Цим створюються кращі умови для дослідження всіх матеріалів по справі з метою виявлення дійсних обставин, прав і обов'язків сторін, а також для економії процесуальних засобів та часу.

2. В ч. 1 коментованої статті зазначається, що позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання чи знаходження одного з них за вибором позивача. Мається на увазі їх зареєстроване місце проживання чи перебування.

Зустрічний позов згідно частини 2 коментованої статті незалежно від його підсудності подається до суду за місцем розгляду первісного позову.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, пред'являють позов до суду, в провадженні якого перебуває справа сторін (ст. 123 - 125 ЦПК).