Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність

1. Спори між судами про підсудність не допускаються.

2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 116 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 117 Цивільного процесуального кодексу України

1. Зі змісту ЦПК, зокрема ст. 121, випливає, що обов'язок визначення та перевірки дотримання при поданні позову правил підсудності покладається на суд.

З іншої сторони, ЦПК чітко визначає правила визначення підсудності щодо конкретних справ, які служать алгоритмом визначення компетентного суду для розгляду і вирішення конкретної справи.

У зв'язку з цим та для того, щоб не допустити безпідставної тяганини під час розгляду цивільних справ з боку судів, на яких і лежить обов'язок правильно застосувати правила про підсудність, коментована стаття встановлює правило про недопустимість суперечок між судами про підсудність.

Суди усіх інстанцій не вправі встановлювати особливі правила визначення підсудності, зокрема для місцевих судів.

2. Справа, надіслана в установленому порядку від одного суду до іншого суду в межах України в порядку ст. 116 ЦПК, повинна бути прийнята судом, до якого вона була спрямована до розгляду. Недопустимість суперечок про підсудність означає, що суд, якому передана справа, не має права відмовити у прийнятті надісланої до нього справи з дотриманням правил про підсудність. Якщо суд вважає, що справа надіслана йому в порушення закону або необґрунтовано, він може повідомити про це вищестоящий суд. Таке повідомлення може бути здійснене у формі постановлення окремої ухвали, надіслання подання чи доповідної записки.

Якщо в порушення вимог ч. 3 ст. 116 ЦПК справа надійшла без ухвали про її передачу до іншого суду, то вона не може вважатися такою, що надіслана "в порядку, встановленому ст. 116 цього Кодексу", а тому може (а на нашу думку, - повинна!) бути повернута до суду для належної передачі. Після усунення "недоліку" та постановлення відповідної ухвали справа передається повторно.

3. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 116 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана. "Повинна бути прийнята..." означає, що суд повинен постановити ухвалу про прийняття справи до провадження та розглянути її по суті. Водночас, суд, якому надіслано справу, розглядає її спочатку, зі стадії досудового розгляду, і не зв'язаний процесуальними діями та рішеннями, які відбулися раніше.

Коментована норма не покладає на суд, якому передана справа, обов'язок вирішити її по суті. Тому провадження у цій справі може бути закрите або позовну заяву залишено без розгляду на загальних підставах.

Якщо під час розгляду справи виникнуть обставини, передбачені ст. 116 ЦПК, суд вирішує питання про передачу справи іншому суду за правилами ст. 116 ЦПК.