Стаття 136. Заява про виклик свідка

1. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім'я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити.

2. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 136 Цивільного процесуального кодексу України

1. Будь-хто з осіб, які беруть участь у справі, може звернутися до суду з заявою про виклик свідка або кількох свідків. Заява повинна відповідати вимогам коментованої статті і містити:

- ім'я свідка. Цю вимогу слід тлумачити розширено. Зрозуміло, що самого лише імені, наприклад Оксана або Володимир, буде недостатньо для належної ідентифікації свідка. Вважаємо, що, викликаючи свідка, слід зазначати як мінімум ще його прізвище;

- місце проживання (перебування) або місце роботи. Ці відомості забезпечують можливість направлення свідкові судової повістки. Місце проживання, перебування або роботи повинно зазначати конкретну повну адресу;

- обставини, які свідок може підтвердити. В заяві не може зазначатися зміст показань конкретного свідка, оскільки вони ще не відомі, а зазначаються лише ті обставини, що мають значення для справи, які йому (свідкові), на переконання заявника, відомі.

2. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті. Ця норма спрямована на забезпечення швидких строків розгляду цивільних справ. Якщо необхідність у допиті свідка з'ясовується під час судового розгляду, суд вправі вирішити питання про виклик свідка, оскільки коментована норма встановлює обмеження строку для заяв сторін, а не для суду.