Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів

1. Оригінали письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили повертаються судом за клопотанням осіб, які їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 138 Цивільного процесуального кодексу України

1. Письмові докази подаються, як правило, в оригіналі. Однак особа, яка подала письмовий доказ, вправі звернутися до суду з письмовим клопотанням про його повернення до набрання рішенням законної сили. Клопотати про повернення оригіналу письмового доказу особа може і після набрання рішенням суду законної сили.

Повернення оригіналу письмового доказу допускається лише у разі, якщо це не шкодить розгляду справи. Зокрема, не допускається повернення оригіналу, якщо сторони оспорюють дійсність письмового документа або справжність підписів осіб, які його підписали, оскільки може виникнути необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи, або якщо інші особи, які беруть участь у справі, заперечують проти цього.

Про повернення оригіналу документа суд постановляє ухвалу.

2. Оригінал письмового доказу повертається особі, яка його подала суду, а не автору чи власнику письмового документа. Водночас суд повинен враховувати і поважати цивільні права осіб, які беруть участь у справі. Тому якщо за поверненням оригіналу документа звернулася особа, яка має право на нього, суд може повернути документ цій особі.

3. У матеріалах справи обов'язково залишається засвідчена суддею копія письмового доказу. Якщо копія не може бути виготовлена з технічних причин, оригінал повинен залишитися у справі.

Копія письмового документа засвідчується суддею, який видає оригінал. При цьому на вільній від тексту частині копії документа робиться відмітка "копія відповідає оригіналу" або "з оригіналом звірено", яка засвідчується підписом судді. Печаткою суду цей напис не засвідчується.

Особа, яка одержала оригінал документа, повинна розписатись в його одержанні на копії, що залишилася в справі.