Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються

1. Продукти та інші речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються судом з повідомленням про призначений огляд осіб, які беруть участь у справі. Неявка цих осіб не перешкоджає огляду речових доказів.

2. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням особи, яка бере участь у справі, для участі в огляді продуктів та інших речових доказів, що швидко псуються, може бути залучено свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів, а також здійснено фотографування і відеозапис.

3. Огляд продуктів та інших речових доказів, що швидко псуються, за їх місцезнаходженням здійснюється у порядку, встановленому статтею 140 цього Кодексу.

4. Після огляду ці речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 141 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття передбачає спеціальні правила щодо огляду продуктів та інших речових доказів, що швидко псуються. Особливістю цієї процесуальної дії є її терміновий характер: вона повинна бути проведена судом негайно. Це зумовлюється особливими властивостями окремих речових доказів, які з часом втрачають доказове значення.

Негайність огляду означає, що він проводиться у найкоротший строк. Призначаючи час огляду, суд повинен враховувати час, необхідний для явки осіб, які беруть участь у справі, якщо вони бажатимуть взяти участь в огляді. Проте якщо з урахуванням властивостей речового доказу з оглядом не можна чекати, суд обмежується лише повідомленням осіб, які бере участь у справі, про негайний огляд, але не чекає їх.

Повідомлення здійснюється телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення.

2. На відміну від ЦПК 1963 р., який передбачав, крім можливості повернення речових доказів, що швидко псуються, особам, від яких вони були одержані, ще й можливість їх передачі підприємствам, установам чи організаціям, що можуть їх використати за призначенням (ст. 55), чинний ЦПК такої альтернативи не передбачає. Речові докази після їх огляду повертаються особам, від яких вони були одержані.

3. Щодо порядку огляду додатково див. коментар до ст. 140 ЦПК.

4. Про проведення огляду речових доказів, що швидко псуються, суд постановляє ухвалу. В ухвалі зазначається про доказ, який буде оглядатися, його місцезнаходження, час огляду, про залучення свідків, експертів, спеціалістів, про фотографування і відеозапис доказу та процесу огляду. Ухвала оскарженню не підлягає.