Стаття 148. Комісійна експертиза

1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.

2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 148 Цивільного процесуального кодексу України

1. Комісійна експертиза призначається у випадках, коли є потреба провести дослідження за участю декількох експертів - фахівців в одній галузі знань. Така експертиза може бути проведена у випадках:

а) складності проведення судової експертизи з технічних причин;

б) великої кількості об'єктів дослідження.

2. Спільний висновок комісії експертів підписується експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди. У разі якщо згоди між ними не було досягнуто, складається декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або один, у якому вступна і дослідницька частини підписуються всіма експертами, а заключна - окремими під відповідними висновками або згідно з проведеними ними дослідженнями.