Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів

1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються.

2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від змісту спірних правовідносин і в разі потреби може бути змінений.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 177 Цивільного процесуального кодексу України

1. Після заслуховування пояснень усіх осіб, які беруть участь у справі та одержання відповідей на запитання, суд встановлює порядок з'ясування обставин справи та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються. Цей порядок передбачає послідовність дослідження обставин справи та доказів.

Порядок дослідження доказів визначається судом по кожній конкретній справі залежно від обставин даної справи, з урахуванням зручності, доцільності та тактики ведення справи. При цьому особи, які беруть участь у справі, можуть запропонувати свій порядок.

2. Про порядок дослідження доказів суд постановляє усну ухвалу, в якій зазначає, які докази і в якій послідовності будуть досліджуватися.